Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο πολιτιστικός σύλλογος Πετροχωρίου “το Σπυρέλο” που ιδρύθηκε το 2002 έχει σαν κύριο μέλημά του τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς και την προώθηση θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη και πρόοδο του χωριού. Απομένουν να γίνουν πολλά που εκτός από το μεράκι και την όρεξη που διαθέτουμε χρειαζόμαστε και τη συμπαράσταση και συνεισφορά των κατοίκων και φίλων μας για να γίνει το Πετροχώρι αυτό που ούτως ή άλλως είναι στις καρδιές μας , το πιο όμορφο χωριό.ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Κίσσας
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Κίσσας
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βερονίκη Τσιτσώνη
  • ΤΑΜΙΑΣ: Παύλος Κίσσας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  • Κωνσταντία Πάλλα
  • Άκης Γρηγορίου
  • Ιωάννα Γρηγορίου
  • Ευθύμιος (Θύμιος) Δήμος
  • Ορέστης Κίσσας