ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 31 Αυγούστου 2016 η Χαρούλα Ε. Νασιώκα και ο Κώστας απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι κοριτσάκι.
Χαρούλα και Κώστα σας ευχόμαστε να σας ζήσει και να είναι γερό!

Στις 16 Ιουνίου 2016 η Μαρία και ο Βασίλης Νασιώκας απέκτησαν το δεύτερο τους παιδάκι κοριτσάκι.
Μαρία και Βασίλη σας ευχόμαστε να σας ζήσει και να είναι γερό!

Στις 14 Οκτωβρίου 2015 η Σταυρούλα και ο Δημήτρης Νασιώκας απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι αγοράκι.
Σταυρούλα και Δημήτρη σας ευχόμαστε να σας ζήσει και να είναι γερό!

Στις 11 Ιουνίου 2015 η Μαρία Νασιώκα και ο Γιώργος Τζάμαλης απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι αγοράκι.
Μαρία και Γιώργο σας ευχόμαστε να σας ζήσει και να είναι γερό!

Στις 29 Απριλίου 2015 η Χριστιάνα Αποστόλου από το Πετροχώρι γέννησε το πρώτο της παιδάκι αγοράκι.
Χριστιάνα και Γρηγόρη σας ευχόμαστε να σας ζήσει και να είναι γερό!
Στις 28 Αυγούστου 2016 η Βαϊτσα και ο Πέτρος Δήμος απέκτησαν το τρίτο τους παιδάκι αγοράκι.
Βαϊτσα και Πέτρο σας ευχόμαστε να σας ζήσει και να είναι γερό!

Στις 10 Δεκεμβρίου 2015 η Σοφία και ο Παναγιώτης Νασιώκας απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι κοριτσάκι.
Σοφία και Παναγιώτη σας ευχόμαστε να σας ζήσει και να είναι γερό!

Στις 25 Ιουνίου 2015 η Νόνη και ο Δημήτρης Δήμος απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι κοριτσάκι.
Νόνη και Δημήτρη σας ευχόμαστε να σας ζήσει και να είναι γερή!

Στις 21 Μαΐου 2015 η Ελπινίκη Γυφτογιάννη και ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος απέκτησαν το δεύτερό τους παιδάκι αγοράκι.
Ελπινίκη και Κωνσταντίνε σας ευχόμαστε να σας ζήσει και να είναι γερό!

Στις 21 Μαρτίου 2015 η Δήμητρα σύζυγος του Λάμπρου Δήμου από το Πετροχώρι γέννησε αγοράκι.
Σας ευχόμαστε να σας ζήσει και να είναι γερό!