ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εδώ θα βρείτε σε χρονολογική σειρά τις βαπτίσεις παιδιών με καταγωγή το Πετροχώρι.

Στις 20 Αυγούστου 2016 ο Δημήτρης Δήμος και η Νόνη βάφτησαν το παιδάκι τους και το όνομα αυτής Άρτεμις.
Σας ευχόμαστε να σας ζήσει το όνομα!

Στις 27 Αυγούστου 2015 ο Λάμπρος Δήμος και η Δήμητρα βάφτησαν το παιδάκι τους και το όνομα αυτού Μάριο - Ηρακλή.
Σας ευχόμαστε να σας ζήσει το όνομα! Σας ευχόμαστε να σας ζήσει το όνομα!
Στις 27 Δεκεμβρίου 2015 ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και η Ελπινίκη βάφτησαν το παιδάκι τους και το όνομα αυτού Στέφανος.
Σας ευχόμαστε να σας ζήσει το όνομα!